VÄLKOMMENHönö Öråd önskar alla välkommen till ett nytt aktivt år med örådet.


Kontakta oss om du vill påverka och bli välinformerad om vad som sker i vår kommun.

AKTUELLT

Adress- och telefonlista 

Styrelseledamöter, -suppleanter, revisorer och valberedning i Hönö Öråd

2017/18


Ordförande

Jan Gustafsson, Brisvägen 9, 475 40 Hönö

Tfn 96 85 95, 0706-412222.  E-post: janbertil.g@outlook.com

V ordförande

             Sigvard Utbult, Hökvägen 10, 475 42 Hönö

             Tfn 96 73 89, 0707-33 29 25. E-post: sigvard.utbult@telia.com

Kassör

Marianne Skruf, Klåva Backe 14, 475 42 Hönö

Tfn 96 26 00, 0702-302086.  E-post: marianne_skruf@hotmail.com

Sekreterare

   Rune Bertrandsson

   Västra vägen 83, 475 42 Hönö

   bertrandssonrune@gmail.com

Ledamot

Henrik Karlsson, Radarvägen 3, 475 42 hönö

Tfn 0705224344, hkhgravab@gmail.com

Ledamot

Astrid Gustafsson, Gårdavägen 23, 475 42 Hönö

Tfn 96 68 69, 0705-867534. E-post:  astrid.gustavsson@glocalnet.se

Ledamot

Anna Björndal

Nötåsvägen 21, 475 41 Hönö

Tel 031-969898  anna@lovely.se

Ledamot webansvarig

             Bengt Svanholm, Vänhemsvägen 4, 475 42 Hönö

             Tfn 298870, 0708-298870.  E-post: bengt@svanholmarkitekt.se

Ledamot

Malin Karlbäck, Kaprifolvägen 7, 475 41 Hönö

Tfn 96 91 08, 0705-41 26 06. E-post

dr.malin.hansson@hotmail.com

Suppleant

Stefan Ljungkvist, Oxelvägen 4, 475 41 Hönö

Tfn 96 56 22. E-post: ljungkvist.stefan@gmail.com

Suppleant

Sten Olofsson, Bergsvägen 13, 475 42 Hönö

Tfn 0708755117,  so@acrevi.se

Suppleant

Mats Nilsson, Kaptensvägen 27, 475 41 Hönö

Tfn 962701, 0705577916 

Suppleant

Per-Gunnar Tverelv, Kårevägen 9, 475 40 Hönö

Tfn 96 96 08. E-post: p-g.tverelv@telia.com

------------------------------------------------------------------------------------------

Revisor

Hans Taremark, Västra vägen 24, 475 42 Hönö

Tfn 96 73 25. E-post: hans@klova.se

Revisorsuppleant

Jens Grandinsson, Hamnvägen 56, 475 41 Hönö

Tfn 0705-11 34 03 E-post: jens.grandinsson@swipnet.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedning, kontaktperson


Marianne Lönn, Hästenvägen 20, 475 42 Hönö

Tfn 96 71 38. E-post: marianne.lonn@telia.com

Jan Gustafsson är Hönö Öråds ordförande.

honoorad.se 

Uppdaterad 2014-12-27