Hönö Öråd bildades

8 september 2009 genomsamman-slagning av de tidigare fyra byråden Gårda, Heden, Klova och RödStyrelsen utses med reprsentanter från de fyra delarna

Medlemmar i Hönö Öråd är alla boende på Hönö

Du som är verksam på Hönö eller är engagerad i våra frågor är också välkommen till örådets allmänna möten.

Öråden finansieras genom årligt bidrag från kommunen.Kontakta oss om du vill medverka i örådet och bli välinformerad om vad som sker i vår kommun och omvärldIntresserad av att vara med och påverka samt få senaste samhälls-information från olika forum där Hönö Öråd är aktivt?


Skicka då ett mail eller ring till någon av styrelse-ledamöterna och anmäl ditt intresse för ett registre-rat medlemskap i Hönö Öråd, eller sätt in års-/medlemsavgiften à 50 kr direkt på örådets Bg-konto nr 168-6146 med uppgift om ditt namn och e-postadress. Därefter noterar vi dig på örådets sändlista för att du fortsättningsvis via e-post kontinuerligt ska få del av exempelvis

• mötesnoteringar m m från dialog- och informationsmöten med 

 representanter från Öckerö kommun och de övriga samhällsförening-arna i kommunen 

 • ärenden som örådet får på remiss för yttrande, programsamråd  o dyl

• årsmötesprotokoll och protokoll från örådets styrelsemöten m m

Men givetvis är vi tacksamma om du själv också hör av dig till någon av styrelseledamöterna om du har frågor om örådets verksamhet eller anser att en viss fråga ska tas upp för att drivas av örådet.

Tfn-nr och e-postadresser till styrelseledamöterna m fl finner du under flikarna ”Styrelse m m” resp ”Kontakt” ovan.

Välkommen att höra av dig!

honoorad.se 

Uppdaterad 2014-12-27