VÄLKOMMEN


Hönö Öråd önskar alla välkommen till ett nytt aktivt år med örådet.

Kontakta oss om du vill medverka i örådets arbete och bli välinformerad om vad som sker i vår kommun.

Info och nyheter på

www.honoorad.se

 

Kontakt


Jan Gustafsson, ordförande    tel 0706-412222

ljgustav@algonet.se


Mats Nilsson, sekreterare tel 0705-577916

mins@telia.com

AKTUELLT

Jan Gustafssonär Hönö Öråds ordförande.

honoorad.se 

Uppdaterad 2014-12-27