VÄLKOMMEN!


Hönö Öråd önskar alla god fortsättning och välkommen till ett nytt aktivt år.  Kontakta oss om du vill medverka i örådet och bli välinformerad om vad som sker i vår kommun och omvärld.

AKTUELLT

Debatt


VINDKRAFTSPLANERNA


Hönö Öråd diskuterar för närvarande kommunens tillägg till översiktsplanen angående vindkraft på Björkö och ute till havs på St Pölsan väster om Rörö. Hönö Öråds svar på utredningen hittar du här.


Två insändare om vindkraftsutredningen hittar du i TorslandaTidningen v 48, sid 3 och v 50 sid 2.

http://www.tidningen.se/pdf/2009_v48.pdf

http://www.tidningen.se/pdf/2009_v50.pdf


LIVSMEDELSBUTIKERNA


Hönö Öråd har lämnat yttrande över detaljplaneförslag för ICA:s utbyggnad på Röd,

hittas under fliken Dokument.


Två insändare om ICA-planerna finns i TorslandaTidningen v 02 sid 2 och v 03 sid 2:

http://www.tidningen.se/pdf/2010_v02.pdf

http://www.tidningen.se/pdf/2010_v03.pdf


ALLMANT MÖTE OM ICA:S UTBYGGNAD


Referat av debatten här

Insändare i GP 11+15/6-10


PARKERINGSELÄNDET


Brev   Bilaga 1    Bilaga 2

honoorad.se 

Uppdaterad 2014-12-27